Krew i preparaty krwiopochodne

 • Koncentrat czerwonokrwinkowy (ang. Packed Red Blood Cells – pRBC): jest to krew o hematokrycie 90%. Po odwirowaniu i oddzieleniu osocza zawiera głównie erytrocyty oraz leukocyty. Czas przechowywania - do 42 dni w temperaturze 2-6°C. (więcej o właściwościach i zastosowaniu KKCz).
   

 • Krew pełna (ang. Fresh Whole Blood – FWB): zawiera erytrocyty, leukocyty, płytki krwi, fibrynogen, czynniki krzepnięcia i białka. Jeżeli krew jest przechowywana w warunkach chłodniczych (2-6oC) to jest ona pozbawiona czynników krzepnięcia oraz płytek krwi.
  Czas przechowywania – do 42 dni w temperaturze 2-6°C. (więcej o właściwościach i zastosowaniu KP)
   

 • Świeżo mrożone osocze (ang. Fresh Frozen Plasma – FFP): zawiera stabilne i labilne czynniki układu krzepnięcia oraz albuminę i globuliny.
  Czas przechowywania: do 5 lat w temp. -18o (właściwości i zastosowanie FFP) (zastosowanie FFP u noworodków)

 • Osocze zawierające przeciwciała herpeswirus - do podawania nowonarodzonym szczeniętom jako profilaktyka herpeswirozy.
   

 • Krioprecypitat (Krio): skoncentrowana frakcja osocza zawierająca czynnik VIII, XIII, vWf i fibrynogen. Czas przechowywania - 1 rok w temp. -18oc (właściwości i zastosowanie Krio)

Dostarczamy preparaty krwi w następujących opakowaniach:

krew pełna PSY 1 jedn.: 450 ml
PSY 1/2 jedn.: 225 ml
KOTY 1 jedn.: 50 ml
koncentrat czerwonokrwinkowy PSY 1 jedn.: 250 ml
PSY 1/2 jedn.: 125 ml
KOTY 1 jedn.: 25 ml
świeżo mrożone osocze PSY 1 jedn.: 200 ml
PSY 1/4 jedn.: 50 ml
KOTY 1 jedn.: 25 ml
świeżo mrożone osocze z przeciwciałami herpesvirus PSY 1/4 jedn.: 50 ml
cryoprecipitat – mrożone czynniki krzepnięcia PSY 1 jedn.

 

Pozostałe:

 • Woreczek o pojemności 450 ml
   
 • Woreczek o pojemności 450 ml z 1 workiem satelitarnym
   
 • Wlewnik do transfuzji krwi
   
 • Testy do oznaczania grupy krwi u psa
   
 • Testy do oznaczania grupy krwi u kota

(film pokazujący jak wykonać test do oznaczania grupy krwi u psa/kota Alvedia)